+420 603 892 341

Pstruhová farma Polanka

Rybářství Helena Lochmanová bylo založeno v roce 2001. Jsme rodinnou firmou a specializujeme se výhradně na chov a prodej pstruhů – siven americký a pstruh duhový

Pstruhařství Polanka se nachází v přírodním parku na říčce Novohradce. Jedná se o ekologicky naprosto čistou oblast, kde vzhledem k absenci aplikace chemických posypů nedochází ke znečišťování podzemních vod. Farma se zabývá chovem a prodejem sivena amerického a duháka. Disponujeme vlastní líhní s kapacitou cca 1 milion kusů a zajišťujeme celoroční prodej od jiker, plůdku přes násady až po tržní velikost. Do líhně přivádíme vodu z pramene, jehož teplota nepřekračuje 8° C. To zaručuje spolu s kvalitním dánským krmivem Biomar kvalitu a kompaktnost svaloviny našich ryb. Navíc jsme pod neustálým dohledem Státní veterinární správy, která pravidelně odebírá vzorky pro laboratorní vyšetření. Vzhledem k tomu, že se věnujeme kompletnímu chovu včetně produkce jiker a plůdku (siven americký), vyloučili jsme riziko nákaz, které sužují ostatní průmyslové chovy. Díky těmto krokům můžeme garantovat stabilní vysokou úroveň naší produkce. 

Zajišťujeme dodávky pro velkoodběratele, rybářské svazy i drobné chovatele včetně exportu do zahraničí. Základ našich zdravých pstruhů tvoří mateční ryby, které jsou vyprodukovány z našich vlastních zdrojů.  

Prohlédněte si panorama našeho rybářství

Pstruhová farma Polanka - Nové Hrady

O naše webové stránky pečuje Tvorba webových stránek WEBNIA.cz